Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 2.12 - Relativa arbetskraftstal efter ålder. År 2021 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Ja
2023-03-21
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
procent
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
procent
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Flöde
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Flöde
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Nej
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Nej
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen:
Nej
Andel i arbetskraften (procent) av befolkningen (osäkerhetstal):
Nej
SCB
0000030V
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet. Sedan år 2005 räknas personer som är folkbokförda i Sverige och jobbar utomlands som sysselsatta i Arbetskraftsundersökningen. Tidigare räknades dessa personer till de som inte är i arbetskraften. Förändringarna som skedde innebar att det uppstod tidsseriebrott men är i tabeller och diagram länkade bakåt till och med år 1987. Eftersom statistiken baseras på en urvalsundersökning har den en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade uppgifterna är skattningar och hänsyn måste tas till osäkerheten felmarginalen i dessa då slutsatser dras. Det intervall som bildas av skattningen ± felmarginalen blir här ett 95-procentigt konfidensintervall, d.v.s. det intervall som med 95 procents sannolikhet innehåller den riktiga procentandelen. Från och med den 1 januari 2021 genomfördes en förändring av AKU, enligt förordning (2019/1700). I och med denna förändring av AKU finns en tidsseriebrott mellan 2020 och 2021. Äldre jämställdhetsstatistik med källa AKU finns nu under rubriken 'Äldre tabeller som inte uppdateras'. Mer information om tidsseriebrotten finns på scb.se/AKU.