Statistikdatabasen
Tabell 2.11b - Anställda 20-64 år efter näringsgren och sektor. År 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

näringsgren/sektor Markera minst ett värde

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Arbetskraftsundersökningar (AKU), SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Anställningen avser huvudsysslan
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Antal:
antal
Procent:
andel
Könsfördelning i procent:
andel
Antal (osäkerhetstal):
andel
Procent (osäkerhetstal):
andel
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
andel
Datatyp
Antal:
Flöde
Procent:
Flöde
Könsfördelning i procent:
Flöde
Antal (osäkerhetstal):
Flöde
Procent (osäkerhetstal):
Flöde
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Könsfördelning i procent:
Nej
Antal (osäkerhetstal):
Nej
Procent (osäkerhetstal):
Nej
Könsfördelning i procent (osäkerhetstal):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004HS