Statistikdatabasen
Tabell 2.1 - Från löne- och näringsinkomst till nettoinkomst för personer i åldern 20-64 år. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Källa: Inkomst och taxeringsregistret, SCB, publicerad i SCB Jämställdhet.
Bostadsbidrag, barnbidrag och ekonomiskt bistånd har delats lika mellan makar/sambo i hushållet.

Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Hushållsbegrepp: Bostadshushåll enligt Totalräknad inkomstfördelningsstatistik (TRIF)
Alla belopp är i 2018 års priser.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-10
Kontakt
Matilda Sydvart, SCB
+46 010-479 63 44
matilda.sydvart@scb.se

Enhet
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
kronor
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
procent
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
procent
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
kronor
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
procent
Datatyp
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Flöde
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Flöde
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Flöde
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Flöde
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Flöde
Kalenderkorrigerad
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Nej
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Nej
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Nej
Säsongsrensad
Inkomst, medelvärde i kronor, för personer med inkomst:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för personer med inkomst):
Nej
Andel personer med respektive inkomstslag, procent:
Nej
Inkomst, medelvärde i kronor, för samtliga personer:
Nej
Kvinnors andel av mäns inkomst i procent (för samtliga personer):
Nej
Skapad datum
2020-09-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000315