Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tabell 6.16 - Andel elever i årskurs 9 som uppgivit att de blivit utsatta för kränkning via internet eller mobbning under senasste 12 månaderna. År 2015

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Jämställdhet, SCB, SCB
+46 -
Nej
2019-12-17
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
procent
Konfidensintervall, nedre gräns:
procent
Konfidensintervall, övre gräns:
procent
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Flöde
Konfidensintervall, nedre gräns:
Flöde
Konfidensintervall, övre gräns:
Flöde
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
Andel elever som uppgivit att de utsatts för kränkning:
Nej
Konfidensintervall, nedre gräns:
Nej
Konfidensintervall, övre gräns:
Nej
SCB
0000030U
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

I enkäten som ligger till grund för denna tabell används inte samma svarsalternativ för frågor kring kränkning via internet respektive mobbning. I tabellen anges de svarsalternativ som gäller kränkning via internet.

Svarsalternativ för mobbning och motsvarande svarsalternativ för kränkning via internet är:

'Ganska sällan' - 'Ja, någon gång'
'Ibland' - 'Ja, flera gånger'
'Ofta' - 'Ja, ofta'
Källa: Skolundersökningen om brott 2015, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), publicerad i SCB Jämställdhet.