Statistikdatabasen
Var använder personer i åldern 16-74 år persondatorer. År 2003 - 2011
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

var man använt persondator (under senaste tre månaderna) Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

demografisk indelning Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2011-10-26
Kontakt
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
alicja.markiewicz@scb.se

Björn Forssell, SCB
+46 010-479 43 82
bjorn.forssell@scb.se

Statistiska centralbyrån (SCB) It-statistik, , SCB
+46 010-479 50 00
It-statistik@scb.se

(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Andel personer, procent:
procent
Referenstid
Antal personer:
Första kvartalet resp. år och de senaste tolv månaderna
Andel personer, procent:
Första kvartalet resp. år och de senaste tolv månaderna
Datatyp
Antal personer:
Stock
Andel personer, procent:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0108AC