Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Tillgång till internet i hemmet efter kön och redovisningsgrupp. År 2018 - 2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Alicja Markiewicz, SCB
+46 010 479 46 36
Statistiska centralbyrån (SCB) it-statistik, SCB
- -
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2020-11-18
Antal personer:
antal
Antal personer felmarginal +/-:
antal
Andel personer, procent:
procent
Andel personer felmarginal +/-, procent:
procent
Antal personer:
Flöde
Antal personer felmarginal +/-:
Flöde
Andel personer, procent:
Flöde
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Flöde
Antal personer:
Nej
Antal personer felmarginal +/-:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Nej
Antal personer:
Nej
Antal personer felmarginal +/-:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Andel personer felmarginal +/-, procent:
Nej
SCB
0000017I
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellerna avser mätperioden. Två prickar (..) betyder att uppgiften är för osäker för att redovisas. Tabellen avser personer 16-85 år.