Statistikdatabasen
Barns medievanor efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2009-2010 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för medievanor Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för medievanor
tittar på TV-program eller film minst 3 timmar per dag
Fr.o.m. 2014 har även "mobil" lagts till som alternativ (då det numera är möjligt att även använda mobiltelefonen för att se på tv/film).
spelar dataspel minst 3 timmar per dag
Fr.o.m. 2014 har även "mobil" lagts till som alternativ (då det numera är möjligt att även använda mobiltelefonen för att spela spel).
ute på internet minst 3 timmar per dag
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Är ute på internet minst 3 timmar per dag formulerats om. Tidigare stod skicka mail, chatta eller surfa på nätet i frågan, vilket har ersatts med ute på internet . Dock läses alltid svarsalternativen upp där det fortfarande står att det rör sig om att maila, chatta eller surfa.
ute på internet minst 3 timmar per dag
Det svarsalternativ som lyder ”Jag brukar inte vara ute på internet på vardagar” stod det före 2014 ”maila, chatta eller surfa” istället för ”internet”.
ute på internet minst 1 timme per dag
Det svarsalternativ som lyder ”Jag brukar inte vara ute på internet på vardagar” stod det före 2014 ”maila, chatta eller surfa” istället för ”internet”.
ute på internet minst 1 timme per dag
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Är ute på internet minst 1 timme per dag formulerats om. Tidigare stod skicka mail, chatta eller surfa på nätet i frågan, vilket har ersatts med ute på internet . Dock läses alltid svarsalternativen upp där det fortfarande står att det rör sig om att maila, chatta eller surfa.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AC