Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns medievanor efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2009-2010 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för medievanor

tittar på TV-program eller film minst 3 timmar per dag

Fr.o.m. 2014 har även 'mobil' lagts till som alternativ (då det numera är möjligt att även använda mobiltelefonen för att se på tv/film).

spelar dataspel minst 3 timmar per dag

Fr.o.m. 2014 har även 'mobil' lagts till som alternativ (då det numera är möjligt att även använda mobiltelefonen för att spela spel).

ute på internet minst 3 timmar per dag

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Är ute på internet minst 3 timmar per dag formulerats om. Tidigare stod skicka mail, chatta eller surfa på nätet i frågan, vilket har ersatts med ute på internet . Dock läses alltid svarsalternativen upp där det fortfarande står att det rör sig om att maila, chatta eller surfa.

ute på internet minst 3 timmar per dag

Det svarsalternativ som lyder ”Jag brukar inte vara ute på internet på vardagar” stod det före 2014 ”maila, chatta eller surfa” istället för ”internet”.

ute på internet minst 1 timme per dag

Det svarsalternativ som lyder ”Jag brukar inte vara ute på internet på vardagar” stod det före 2014 ”maila, chatta eller surfa” istället för ”internet”.

ute på internet minst 1 timme per dag

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Är ute på internet minst 1 timme per dag formulerats om. Tidigare stod skicka mail, chatta eller surfa på nätet i frågan, vilket har ersatts med ute på internet . Dock läses alltid svarsalternativen upp där det fortfarande står att det rör sig om att maila, chatta eller surfa.