Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns hushållssysslor efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AU
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanbäddar sängen åtminstone en gång i veckan , diska eller plocka ur diskmaskinen åtminstone en gång i veckan , städar rummet åtminstone en gång i veckan ,

Valda 0 Totalt 14

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för hushållssysslor

passa yngre syskon åtminstone en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om att passa yngre syskon på frågan Brukar du passa yngre syskon? . Åren före löd frågan Ta hand om syskon? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)

handla mat åtminstone en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om att handla mat på frågan Brukar du själv gå och handla mat? . Åren före löd frågan Handla mat? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)

utomhusarbete åtminstone en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om utomhusarbete på frågan Brukar du hjälpa till med utomhusarbete? . Åren före löd frågan Utomhusarbete? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)