Statistikdatabasen
Barns hushållssysslor efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för hushållssysslor Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för hushållssysslor
passa yngre syskon åtminstone en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om att passa yngre syskon på frågan Brukar du passa yngre syskon? . Åren före löd frågan Ta hand om syskon? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)
handla mat åtminstone en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om att handla mat på frågan Brukar du själv gå och handla mat? . Åren före löd frågan Handla mat? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)
utomhusarbete åtminstone en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 grundas indikatorn om utomhusarbete på frågan Brukar du hjälpa till med utomhusarbete? . Åren före löd frågan Utomhusarbete? . (Inledning till frågeblock är oförändrad och lyder “Vilket av följande brukar du göra hemma åtminstone en gång i veckan? .)
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AU