Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns trygghet i bostadsområdet och i skolan efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listankänner många i området där jag bor, 2008-2013 , det finns vuxna jag vill undvika där jag bor , det har hänt att något har hotat, slagit eller jagat mig där jag bor ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för trygghet i bostadsområdet och i skolan

känner många i området där jag bor, 2008-2013

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Känner många i området där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).

det finns vuxna jag vill undvika där jag bor

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det finns vuxna jag vill undvika där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).

det har hänt att något har hotat, slagit eller jagat mig där jag bor

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det har hänt att någon har hotat, jagat eller slagit mig där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).

det finns barn och ungdomar jag vill undvika där jag bor

Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det finns barn och ungdomar jag vill undvika i området där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).