Statistikdatabasen
Barns trygghet i bostadsområdet och i skolan efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för trygghet i bostadsområdet och i skolan Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för trygghet i bostadsområdet och i skolan
känner många i området där jag bor, 2008-2013
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Känner många i området där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).
det finns vuxna jag vill undvika där jag bor
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det finns vuxna jag vill undvika där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).
det har hänt att något har hotat, slagit eller jagat mig där jag bor
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det har hänt att någon har hotat, jagat eller slagit mig där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).
det finns barn och ungdomar jag vill undvika där jag bor
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det finns barn och ungdomar jag vill undvika i området där jag bor förändrats. Det som tidigare var påståenden i formuläret har gjorts om till frågor fr.o.m. 2013 (för övrigt samma innehåll).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AS