Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns psykosomatiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för psykosomatiska besvär

har huvudvärk minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har huvudvärk minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

har ont i magen minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har ont i magen minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

har svårt att somna minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har svårt att somna minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

har känt mig stressad minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har känt mig stressad minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

har sovit dåligt minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har sovit dåligt minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.