Statistikdatabasen
Barns psykosomatiska besvär efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för psykosomatiska besvär Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för psykosomatiska besvär
har huvudvärk minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har huvudvärk minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
har ont i magen minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har ont i magen minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
har svårt att somna minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har svårt att somna minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
har känt mig stressad minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har känt mig stressad minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har varit trött under dagarna i skolan minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
har sovit dåligt minst en gång i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Har sovit dåligt minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AQ