Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns relationer till föräldrar och kompisar efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AK
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhar kompisar hemma minst en dag i veckan , är hemma hos kompisar minst en dag i veckan , träffar kompisar på annat ställe minst en dag i veckan ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för relationer

har kompisar hemma minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några dagar i veckan ersatt den tidigare benämningen flera dagar i veckan för indikatorn Har kompisar hemma minst en dag i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några dagar i veckan eller en dag i veckan .

är hemma hos kompisar minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några dagar i veckan ersatt den tidigare benämningen flera dagar i veckan för indikatorn Är hemma hos kompisar minst en dag i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några dagar i veckan eller en dag i veckan.

träffar kompisar på annat ställe minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några dagar i veckan ersatt den tidigare benämningen flera dagar i veckan för indikatorn Träffar kompisar på annat ställe minst en dag i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några dagar i veckan eller en dag i veckan .

träffar kompisar på annat ställe minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” lagts till i frågan för att få det lite tydligare (nämns även i inledningstext).

träffar kompisar virtuellt minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några dagar i veckan ersatt den tidigare benämningen flera dagar i veckan för indikatorn träffar kompisar på nätet minst en dag i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några dagar i veckan eller en dag i veckan .