Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns hälsa efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AI
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhälsan är bra eller mycket bra, fr.o.m 2013 , är nästan alltid på gott humör, 2008-2012 , är ofta på bra humör fr.o.m 2013 ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för hälsa

hoppat över frukost minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Hoppar över frukosten minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan.

hoppat över lunch minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Hoppar över lunchen minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan .

tränat så man blivit andfådd eller svettig minst en gång i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet några gånger i veckan ersatt den tidigare benämningen flera gånger i veckan för indikatorn Tränar så jag blir andfådd eller svettig minst en gång i veckan . Indikatorn grundas på de som svarat varje dag , några gånger i veckan eller en gång i veckan .