Statistikdatabasen
Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för arbetsmiljö och inflytande i skolan Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för arbetsmiljö och inflytande i skolan
det är för mycket läxförhör, prov och redovisningar
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det är för mycket läxförhör, prov och redovisningar förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
det brukar vara lugnt i klassrummet på lektionerna
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det brukar vara lugnt i klassrummet på lektionerna förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
det brukar vara lugnt i skolmatsalen
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det brukar vara lugnt i skolmatsalen förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
lärare som behandlar mig illa eller orättvist, 2008-2013
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det finns lärare som behandlar mig illa eller orättvist förändrats från att vara ett påstående till att bli två frågor i formulär. För att kunna redovisa dubbelår med tidigare år slås de två frågorna ihop vid beräkning av indikatorn.
det är svårt att hinna äta på lunchen
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Det är svårt att hinna äta på lunchen förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
skolans toaletter brukar fungera och vara rena
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Skolans toaletter burkar fungera och vara rena förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
läxorna eller proven kommer ofta samtidigt i olika ämnen
Fr.o.m. 2013 har indikatorn Läxorna eller proven kommer ofta samtidigt i olika ämnen förändrats från att vara ett påstående till en fråga i formulär (för övrigt samma innehåll).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AG