Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns fritid och kulturella besök efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Nej
2015-06-10
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
LE0106AA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanläser böcker minst en dag i veckan , följer nyheter minst en dag i veckan , idrottar minst en dag i veckan ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 10-12 år , ålder: 13-15 år ,

Valda 0 Totalt 19

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.

indikator för fritid och kulturella besök

läser böcker minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Läser böcker minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.

följer nyheter minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ” Följer nyheter minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.

idrottar minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Idrottar minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.

helt ledig minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Har ledigt minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.

besökt museum senaste halvåret

Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).

besökt bibliotek senaste halvåret

Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).

varit på konsert senaste halvåret

Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).

aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan

Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.