Statistikdatabasen
Barns fritid och kulturella besök efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent. År 2008-2009 - 2013-2014
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för fritid och kulturella besök Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
indikator för fritid och kulturella besök
läser böcker minst en dag i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Läser böcker minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.
följer nyheter minst en dag i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ” Följer nyheter minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.
idrottar minst en dag i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Idrottar minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.
helt ledig minst en dag i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Har ledigt minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.
besökt museum senaste halvåret
Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).
besökt bibliotek senaste halvåret
Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).
varit på konsert senaste halvåret
Fr.o.m. 2014 har texten ”på din fritid” och ”under det senaste halvåret” lagts till i frågan (nämns även i inledningstext).
aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan
Fr.o.m. 2013 har svarsalternativet ”några dagar i veckan” ersatt den tidigare benämningen ”flera dagar i veckan” för indikatorn ”Aktivitet med vuxen ledare minst en dag i veckan”. Indikatorn grundas på de som svarat ”varje dag”, ”några dagar i veckan” eller ”en dag i veckan”.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2015-06-10
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Andel barn, procent:
andel
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
andel
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Andel barn, procent:
Flöde
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Andel barn, procent:
Nej
Felmarginal ± för andel barn, procentenheter:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
LE0106AA