Statistikdatabasen
Barn om hur det är i skolan efter indikator, redovisningsgrupp och kön. År 2014-2015 - 2018-2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

indikator för skolsituation Markera minst ett värde

redovisningsgrupp

Totalt 14 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

årsintervall Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning.
Två punkter i tabell (..) innebär att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller är borttagen för att dubbelår inte kan redovisas (p.g.a. revidering).
indikator för skolsituation
har minst en nära vän i klassen, fr.o.m. 2014
Svarsalternativ "Ja, en", "Ja, två" och "Ja, tre eller flera" har bytts ut till ett "Ja" i denna fråga fr.o.m. 2016. En bedömning har gjorts att detta inte resulterar i något tidsseriebrott, vilket medför att redovisning baserat på dubbelår 2015-2016 kan göras.
årsintervall
2015-2016
Ett flertal indikatorer har ändrats fr.o.m. 2016, vilket medför att dubbelår 2015-2016 inte kan redovisas.
tabellinnehåll: Barn, procent , indikator för skolsituation: skolkar minst en gång i månaden (ålder 13-18), 2014-2015
Data samlas inte in för denna indikator för barn i ålder 12 år; dessa ingår därmed inte i redovisningsgrupperna ”Ålder: 12-15 år” resp. ”Årskurs 6-9” för denna indikator.
tabellinnehåll: Barn, procent , indikator för skolsituation: skolkar minst en gång i månaden (ålder 13-18), fr.o.m. 2016
Data samlas inte in för denna indikator för barn i ålder 12 år; dessa ingår därmed inte i redovisningsgrupperna ”Ålder: 12-15 år” resp. ”Årskurs 6-9” för denna indikator.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-20
Kontakt
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
ulfsilc@scb.se

Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
helena.rudander@scb.se

Enhet
Barn, procent:
procent
Felmarginal, ± procent:
procent
Antal intervjuer:
antal
Datatyp
Barn, procent:
Flöde
Felmarginal, ± procent:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Säsongsrensad
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000W2