Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barn om hur det är i skolan efter indikator, redovisningsgrupp och kön. År 2014-2015 - 2018-2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2020-05-20
Barn, procent:
procent
Felmarginal, ± procent:
procent
Antal intervjuer:
antal
Barn, procent:
Flöde
Felmarginal, ± procent:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
000000W2
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 12-15 år , ålder: 16-18 år ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning. Två punkter i tabell (..) innebär att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller är borttagen för att dubbelår inte kan redovisas (p.g.a. revidering).

indikator för skolsituation

har minst en nära vän i klassen, fr.o.m. 2014

Svarsalternativ 'Ja, en', 'Ja, två' och 'Ja, tre eller flera' har bytts ut till ett 'Ja' i denna fråga fr.o.m. 2016. En bedömning har gjorts att detta inte resulterar i något tidsseriebrott, vilket medför att redovisning baserat på dubbelår 2015–2016 kan göras.

årsintervall

2015-2016

Ett flertal indikatorer har ändrats fr.o.m. 2016, vilket medför att dubbelår 2015–2016 inte kan redovisas för dessa.

tabellinnehåll: Barn, procent , indikator för skolsituation: skolkar minst en gång i månaden (ålder 13-18), 2014-2015

Data samlas inte in för denna indikator för barn i ålder 12 år; dessa ingår därmed inte i redovisningsgrupperna ”Ålder: 12-15 år” resp. ”Årskurs 6-9” för denna indikator.

tabellinnehåll: Barn, procent , indikator för skolsituation: skolkar minst en gång i månaden (ålder 13-18), fr.o.m. 2016

Data samlas inte in för denna indikator för barn i ålder 12 år; dessa ingår därmed inte i redovisningsgrupperna ”Ålder: 12-15 år” resp. ”Årskurs 6-9” för denna indikator.