Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Barns fritid och kulturella besök efter indikator, redovisningsgrupp och kön. År 2014-2015 - 2018-2019

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Helena Rudander, SCB
+46 010-479 41 24
Ja
2020-05-20
Barn, procent:
procent
Felmarginal, ± procent:
procent
Antal intervjuer:
antal
Barn, procent:
Flöde
Felmarginal, ± procent:
Flöde
Antal intervjuer:
Flöde
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
Barn, procent:
Nej
Felmarginal, ± procent:
Nej
Antal intervjuer:
Nej
SCB
000000VQ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listansamtliga barn , ålder: 12-15 år , ålder: 16-18 år ,

Valda 0 Totalt 14

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Redovisningsgrupperna för kommunindelning är indelade efter Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommungruppsindelning. Två punkter i tabell (..) innebär att uppgift inte är tillgänglig, för osäker för att anges eller är borttagen för att dubbelår inte kan redovisas (p.g.a. revidering).

årsintervall

2015-2016

Ett flertal indikatorer har ändrats fr.o.m. 2016, vilket medför att dubbelår 2015–2016 inte kan redovisas för dessa.