Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Hemmaboende barn och ungdomar efter kön, ålder, vårdnadshavare, familjetyp, utländsk/svensk bakgrund, tabellinnehåll och år

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Karin Lundström, SCB
+46 010-479 41 87
Nej
2015-10-01
Antal:
antal
Procent:
procent
Antal:
31 december respektive år
Procent:
31 december respektive år
Antal:
Stock
Procent:
Stock
Antal:
Nej
Procent:
Nej
Antal:
Nej
Procent:
Nej
SCB
LE0102A7
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 2

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listan1 år , 2 år , 3 år ,

Valda 0 Totalt 18

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 6

Sökfält för att markera värden i listansamtliga familjetyper , gifta föräldrars gemensamma barn , samboföräldrars gemensamma barn ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga, utländsk/svensk bakgrund , född i Sverige, båda föräldrarna födda i Sverige , född i Sverige, båda föräldrarna födda utomlands ,

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2013-10-10. Om inget värde för utländsk/svensk bakgrund väljs vid ett tabelluttag skapas en summa. Den summan har korrigerats.