Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Rökning och snusning efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2008-2009 - 2023-2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-04-10
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
SCB
000005WS
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2008-2009 , 2010-2011 , 2012-2013 ,

Valda 1 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

indikator

Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information