Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Funktionsnedsättning efter indikator, redovisningsgrupp och kön. Andelar i procent och skattat antal i tusental. År 2014-2015 - 2023-2023

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF), SCB
+46 010-479 50 00
Ja
2024-04-10
Andel personer, procent:
andel
Felmarginal för andelen, procent:
andel
Skattat antal, tusental:
antal
Felmarginal för skattat antal, tusental:
antal
Andel personer, procent:
Flöde
Felmarginal för andelen, procent:
Flöde
Skattat antal, tusental:
Flöde
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Flöde
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
Andel personer, procent:
Nej
Felmarginal för andelen, procent:
Nej
Skattat antal, tusental:
Nej
Felmarginal för skattat antal, tusental:
Nej
SCB
000005XC
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanPersoner med funktionsnedsättning def 1 (WG) 2021- , Personer med funktionsnedsättning def 2 2022- , Personer med funktionsnedsättning def 2 2021 ,

Valda 0 Totalt 30

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2014-2015 , 2016-2017 , 2018-2019 ,

Valda 1 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Fr.o.m. år 2022 har SCB infört kombinerad insamling i ULF (telefonintervju eller webbenkät). Vissa av indikatorerna har sannolikt påverkats av detta, vilket innebär att resultaten för dessa indikatorer inte bör jämföras med tidigare år. De berörda indikatorerna redovisas på separat rad i Statistikdatabasen med ”2022” i benämningen. För mer information, se www.scb.se/ulf, ”Fördjupad information'.

indikator

Dokumentation kopplad till redovisningen i Statistikdatabasen finns på www.scb.se/le0101 under avsnittet Fördjupad information