Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Studieförbundsstatistik efter ämne. Helår År 2019 - 2023

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistik över studieförbundens verksamhet STUV, SCB
- -
Carolina Thulin, Folkbildningsrådet
+46 08-412 48 17
Åza Törnkvist, SCB
+46 010-479 68 70
Nej
2024-03-19
Arrangemang:
antal
Studietimmar:
antal
Deltagartimmar:
antal
Deltagare:
antal
Deltagare, kvinnor:
antal
Deltagare, män:
antal
Arrangemang:
År
Studietimmar:
År
Deltagartimmar:
År
Deltagare:
År
Deltagare, kvinnor:
År
Deltagare, män:
År
Arrangemang:
Stock
Studietimmar:
Stock
Deltagartimmar:
Stock
Deltagare:
Stock
Deltagare, kvinnor:
Stock
Deltagare, män:
Stock
Arrangemang:
Nej
Studietimmar:
Nej
Deltagartimmar:
Nej
Deltagare:
Nej
Deltagare, kvinnor:
Nej
Deltagare, män:
Nej
Arrangemang:
Nej
Studietimmar:
Nej
Deltagartimmar:
Nej
Deltagare:
Nej
Deltagare, kvinnor:
Nej
Deltagare, män:
Nej
SCB
000006U0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Folkbildning , Asylsökande/förläggningsboende ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Studiecirkel , Kulturprogram ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Medborgarskolan fick ny organisation den 1 juli 2023.

De distrikt som påverkas är:
Nord – distriktet utökades fr.o.m. 2023-07-01 med avdelningarna Hälsingland, Jämtland-Härjedalen, Sundsvall, Ådalen och Örnsköldsvik.


Värmland-Örebro län – distriktet bytte namn till Mitt och utökades med avdelningarna Dalarna Syd, Falun-Borlänge, Gästrikland och Mälardalen.


Mitt – distriktet upphörde 2023-07-01 och avdelningarna flyttades till Nord och Mitt. Verksamhet som påbörjats innan 1 juli 2023 slutrapporteras på distrikt Gamla Mitt och med tillägget ”gamla” i avdelningsnamnen.


Mälardalen – distriktet upphörde 2023-07-01 och avdelningarna slogs ihop till avdelning Mälardalen som flyttades till Mitt. Verksamhet som påbörjats innan 1 juli 2023 slutrapporteras på distrikt Mälardalen.

Beräkning av timmar för kulturprogram:

Studietimmar beräknas med en schablon på 9 studietimmar per arrangemang och deltagartimmar beräknas med en schablon på 66,3 deltagartimmar per arrangemang.
Korrigering 2024-03-19:
Data för 2019–2023 har korrigerats för studie- och deltagartimmar i kulturprogram.