Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Studieförbundsstatistik efter ämne. Helår År 2019 - 2022

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistik över studieförbundens verksamhet STUV, SCB
- -
Carolina Thulin, Folkbildningsrådet
+46 08-412 48 17
Åza Törnkvist, SCB
+46 010-479 68 70
Nej
2023-03-07
Arrangemang:
antal
Studietimmar:
antal
Deltagartimmar:
antal
Deltagare:
antal
Deltagare, kvinnor:
antal
Deltagare, män:
antal
Arrangemang:
År
Studietimmar:
År
Deltagartimmar:
År
Deltagare:
År
Deltagare, kvinnor:
År
Deltagare, män:
År
Arrangemang:
Stock
Studietimmar:
Stock
Deltagartimmar:
Stock
Deltagare:
Stock
Deltagare, kvinnor:
Stock
Deltagare, män:
Stock
Arrangemang:
Nej
Studietimmar:
Nej
Deltagartimmar:
Nej
Deltagare:
Nej
Deltagare, kvinnor:
Nej
Deltagare, män:
Nej
Arrangemang:
Nej
Studietimmar:
Nej
Deltagartimmar:
Nej
Deltagare:
Nej
Deltagare, kvinnor:
Nej
Deltagare, män:
Nej
SCB
000006U0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Folkbildning , Asylsökande/förläggningsboende ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanTotalt , Studiecirkel , Kulturprogram ,

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt
Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Inga fotnoter finns