Statistikdatabasen
Utlåning i kommunala folkbibliotek efter region och typ av media. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av media

Totalt 10 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I läns- och rikssiffrorna ingår imputerade värden. Summan av kommunerna går därför ej att summera till läns- och riksnivå när uppgifter saknas för någon kommun. År 2000-2003 avser antalet besök endast besök vid huvudbiblioteket. År 2004- avser antalet besök både besök vid huvudbiblioteken samt dessas filialer.
Åren 2010 till och med 2012 förekommer det att värdet 0 visas på variabler där uppgift egentligen saknas.
typ av media
E-bokslån, som tidigare redovisades under kassettböcker, redovisas fr.o.m. 2003 separat.
typ av media
Utlån av e-musik ingår inte i riks- och länssummeringar. Utlån av CD-rom, spel och kurser för PC och Mac samt e-musik redovisas inte per kommun i denna databas.
typ av media
Från 2009 räknas facklitteratur och referenslitteratur för vuxna och barn in i kategorin som tidigare benämnts bara referenslitteratur. Kategorierna vuxenböcker och barnböcker innehåller endast skönlitteratur från och med år 2009.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
år
2007
På grund av tekniska problem i samband med förändring av interna verksamhetssystem har det för 26 kommunala folkbibliotek inte varit möjligt att lämna en fullständig redovisning av bestånd, nyförvärv och utlåning av böcker och AV-medier avseende år 2007. Detta gäller Avesta, Faluns, Flens, Gullspångs, Hagfors, Helsingborgs, Höörs, Järfälla, Kramfors, Kristinehamns, Kungsbacka, Kungälvs, Ludvika, Lysekils, Mariestads, Mölndals, Norrtälje, Oxelösunds, Sollentuna, Sunne, Tidaholms, Trelleborgs, Töreboda, Uddevalla, Umeå samt Ängelholms kommuner. För dessa kommuner redovisas 2006 års uppgifter.
region
0512 Ydre
2008 års siffror har även använts år 2009 för Ydre kommun.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-14
Kontakt
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket
+46 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

Enhet
Utlåning i kommunala folkbibliotek:
antal
Referenstid
Utlåning i kommunala folkbibliotek:
År
Datatyp
Utlåning i kommunala folkbibliotek:
Stock
Kalenderkorrigerad
Utlåning i kommunala folkbibliotek:
Nej
Säsongsrensad
Utlåning i kommunala folkbibliotek:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Kungliga biblioteket
Matris
KU0101A3