Statistikdatabasen
Öppethållande i kommunala folkbibliotek efter region och bibliotekslokal. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

bibliotekslokal Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2015-03-26. Enstaka värden i tabellen har korrigerats på grund av avrundningsfel.
I läns- och rikssiffrorna ingår imputerade värden. Summan av kommunerna går därför ej att summera till läns- och riksnivå när uppgifter saknas för någon kommun. År 2000-2003 avser antalet besök endast besök vid huvudbiblioteket. År 2004- avser antalet besök både besök vid huvudbiblioteken samt dessas filialer.
Åren 2010 till och med 2012 förekommer det att värdet 0 visas på variabler där uppgift egentligen saknas.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0512 Ydre
2008 års siffror har även använts år 2009 för Ydre kommun.
tabellinnehåll
Totalt antal timmar
Mätperiod för öppethållande avser en vecka vintertid.
Antal timmar efter kl 18.00
Mätperiod för öppethållande avser en vecka vintertid.
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet
Söndagsöppet gäller vintertid.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2015-03-26
Kontakt
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket
+46 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

Enhet
Totalt antal timmar:
timmar
Antal timmar efter kl 18.00:
timmar
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet:
antal
Referenstid
Totalt antal timmar:
En vecka vintertid
Antal timmar efter kl 18.00:
En vecka vintertid
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet:
Vintertid
Datatyp
Totalt antal timmar:
Stock
Antal timmar efter kl 18.00:
Stock
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet:
Stock
Kalenderkorrigerad
Totalt antal timmar:
Nej
Antal timmar efter kl 18.00:
Nej
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet:
Nej
Säsongsrensad
Totalt antal timmar:
Nej
Antal timmar efter kl 18.00:
Nej
Antal huvudbibliotek med söndagsöppet:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Kungliga biblioteket
Matris
KU0101A8