Statistikdatabasen
Låntagare i kommunala folkbibliotek efter region och registrering. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

registrering Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I läns- och rikssiffrorna ingår imputerade värden. Summan av kommunerna går därför ej att summera till läns- och riksnivå när uppgifter saknas för någon kommun. År 2000-2003 avser antalet besök endast besök vid huvudbiblioteket. År 2004- avser antalet besök både besök vid huvudbiblioteken samt dessas filialer.
Åren 2010 till och med 2012 förekommer det att värdet 0 visas på variabler där uppgift egentligen saknas.
Uppgifter på läns- och riksnivå saknas för åren 2000-2003.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0512 Ydre
2008 års siffror har även använts år 2009 för Ydre kommun.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-14
Kontakt
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket
+46 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

Enhet
Låntagare:
antal
Referenstid
Låntagare:
31 december
Datatyp
Låntagare:
Stock
Kalenderkorrigerad
Låntagare:
Nej
Säsongsrensad
Låntagare:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Kungliga biblioteket
Matris
KU0101B5