Statistikdatabasen
Personal i kommunala folkbibliotek efter region, kön och personalkategori. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

kön

Totalt 3 Valda

Sök

personalkategori Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I läns- och rikssiffrorna ingår imputerade värden. Summan av kommunerna går därför ej att summera till läns- och riksnivå när uppgifter saknas för någon kommun. År 2000-2003 avser antalet besök endast besök vid huvudbiblioteket. År 2004- avser antalet besök både besök vid huvudbiblioteken samt dessas filialer.
Åren 2010 till och med 2012 förekommer det att värdet 0 visas på variabler där uppgift egentligen saknas.
kön
Uppgiften om antal bibliotekarier och övrig personal är könsuppdelad från och med år 2003.
kön
Uppgiften om antal bibliotekarier och övrig personal är könsuppdelad från och med år 2003.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
tabellinnehåll
Årsverken
Årsverken kan ej könsfördelas.
Årsverken
Årsverken på kommunnivå år 2008 anges som heltal och kan inte rättvist jämföras med tidigare år där en decimal ingår.
region
0512 Ydre
2008 års siffror har även använts år 2009 för Ydre kommun.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-14
Kontakt
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket
+46 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

Enhet
Antal:
antal
Årsverken:
antal
Referenstid
Antal:
31 december
Årsverken:
1 mars
Datatyp
Antal:
Stock
Årsverken:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal:
Nej
Årsverken:
Nej
Säsongsrensad
Antal:
Nej
Årsverken:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Kungliga biblioteket
Matris
KU0101L2