Statistikdatabasen
Kostnader och investeringar i kommunala folkbibliotek efter region och typ av kostnad. År 2000 - 2012
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

typ av kostnad Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I läns- och rikssiffrorna ingår imputerade värden. Summan av kommunerna går därför ej att summera till läns- och riksnivå när uppgifter saknas för någon kommun. År 2000-2003 avser antalet besök endast besök vid huvudbiblioteket. År 2004- avser antalet besök både besök vid huvudbiblioteken samt dessas filialer.
Driftskostnaderna och investeringsutgifterna på kommunnivå kan vara över eller underskattade år 2008 på grund av svarstekniska orsaker.
En sammanräkning av kommunnivå till läns- och riksnivå överensstämmer inte för år 2008. I uppgifter på riks- och länsnivå är föregående års värden inkluderade samt vissa rättningar gjorda. På kommunnivå är vissa kommunuppgifter korrigerade.
Åren 2010 till och med 2012 förekommer det att värdet 0 visas på variabler där uppgift egentligen saknas.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
region
0512 Ydre
2008 års siffror har även använts år 2009 för Ydre kommun.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2013-06-14
Kontakt
Cecilia Ranemo, Kungliga biblioteket
+46 010-709 36 39
cecilia.ranemo@kb.se

Enhet
Kostnader och investeringar, tkr:
tkr
Referenstid
Kostnader och investeringar, tkr:
År
Datatyp
Kostnader och investeringar, tkr:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Kostnader och investeringar, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Kostnader och investeringar, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Kungliga biblioteket
Matris
KU0101A5