Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Skördar efter län/riket och gröda. År 1965 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
+46 036-15 59 33
Robert Almqvist, SCB
+46 010-479 40 78
Ja
2023-07-12
Hektarskörd, kg per hektar:
kg per hektar
Hektarskörd, medelfel:
procent
Totalskörd, ton:
ton
Totalskörd, medelfel:
procent
Hektarskörd, kg per hektar:
Flöde
Hektarskörd, medelfel:
Flöde
Totalskörd, ton:
Flöde
Totalskörd, medelfel:
Flöde
Hektarskörd, kg per hektar:
Nej
Hektarskörd, medelfel:
Nej
Totalskörd, ton:
Nej
Totalskörd, medelfel:
Nej
Hektarskörd, kg per hektar:
Nej
Hektarskörd, medelfel:
Nej
Totalskörd, ton:
Nej
Totalskörd, medelfel:
Nej
Jordbruksverket
000004K0
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanhöstvete , vårvete , råg ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1965 , 1966 , 1967 ,

Valda 1 Totalt 58

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Korrigering 2023-07-12. Totalskörd av sockerbetor, i riket, har korrigerats.

tabellinnehåll

Hektarskörd, kg per hektar

Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel.
Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt. Spannmålsuppgifterna för åren 1965–2003 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt.
Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt.
Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt. Oljeväxtuppgifterna för åren 1965–1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt.
Uppgifterna för potatis avser bärgad reducerad skörd.
Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.

Totalskörd, ton

Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel.
Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt. Spannmålsuppgifterna för åren 1965–2003 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt.
Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt.
Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt. Oljeväxtuppgifterna för åren 1965–1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt.
Uppgifterna för potatis avser bärgad reducerad skörd.
Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: matpotatis

Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med 1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: matpotatis

Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med 1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: potatis för stärkelse

Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit. Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: potatis för stärkelse

Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit. Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: sockerbetor

Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965–1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB för åren 1995–2007. Från och med 2008 baseras skörden på uppgifter från Nordic Sugar.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: sockerbetor

Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965–1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB för åren 1995–2007. Från och med 2008 baseras skörden på uppgifter från Nordic Sugar.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstraps

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993–1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: vårraps

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993–1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstrybs

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993–1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: vårrybs

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993–1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: oljelin

Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: oljelin

Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: råg

Totalskörden för råg i Västmanlands län år 1983 har korrigerats 2011-02-25.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: råg

Totalskörden för råg i Västmanlands län år 1983 har korrigerats 2011-02-25.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: slåttervall, totalt

Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: slåttervall, totalt

Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: slåttervall, återväxt

Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: slåttervall, återväxt

Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: slåttervall, första skörd

Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för åren 1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: slåttervall, första skörd

Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för åren 1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstkorn

Ingår i skördestatistiken från och med år 1995.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: blandsäd

Skördestatistik saknas för länen åren 1979–1998 och för riket åren 1981–1994. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: blandsäd

Skördestatistik saknas för länen åren 1979–1998 och för riket åren 1981–1994. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: ärter

Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: ärter

Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.

tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: åkerbönor

Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: åkerbönor

Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstraps

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårraps

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstrybs

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårrybs

Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965–1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991–1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstkorn

Ingår i skördestatistiken från och med år 1995. Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen av totalskörd för vårkorn.

tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårkorn

Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen av totalskörd för vårkorn.