Statistikdatabasen
Skördar efter län/riket och gröda. År 1965 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

gröda Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 55 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2016-03-11. Totalskörd på riksnivå för spannmålsgrödorna avseende en del av åren under 1970-talet har korrigerats.
Skördestatistiken baseras på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel.
Uppgifterna för spannmål avser 14 procents vattenhalt. Spannmålsuppgifterna för åren 1965-2003 har räknats om från 15 till 14 procents vattenhalt.
Uppgifterna för trindsäd (ärter och åkerbönor) avser 15 procents vattenhalt.
Uppgifterna för oljeväxter avser 9 procents vattenhalt. Oljeväxtuppgifterna för åren 1965-1992 har räknats om från 18 till 9 procents vattenhalt.
Uppgifterna för potatis avser bärgad reducerad skörd.
Vid få observationer redovisas punkter i stället för resultat.
gröda
råg
Totalskörden för råg i Västmanlands län år 1983 har korrigerats 2011-02-25.
blandsäd
Skördestatistik saknas för länen åren 1979-1998 och för riket åren 1981-1994. Med blandsäd avses stråsädesblandningar och stråsäd/baljväxtblandningar.
ärter
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996.
åkerbönor
Ingår i skördestatistiken från och med år 2004.
matpotatis
Skörden är reducerad för små (< 35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar. År 1999 ersattes de objektiva skördeuppskattningarna som baserades på provtagningar i potatisodlingarna med insamling av skördeuppgifter direkt ifrån jordbrukarna. Metodbytet ledde till en lägre skördenivå från och med 1999. Se vidare i Beskrivning av statistiken.
potatis för stärkelse
Skörden är reducerad för rötskadade knölar. Fram till och med år 1992 ingår även potatis för produktion av råsprit. Statistik saknas för åren 1993 och 1994. Fram till och med 1998 baserades statistiken på provtagningar i potatisodlingarna. Från och med 1999 inhämtas uppgifter om skörden istället direkt ifrån jordbrukarna.
sockerbetor
Skörden baseras på uppgifter från Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget för åren 1965-1994 och på uppgifter från Danisco Sugar AB för åren 1995-2007. Från och med 2008 baseras skörden på uppgifter från Nordic Sugar.
oljelin
Ingår i skördestatistiken från och med år 1996 på riksnivå och från och med år 1999 på länsnivå.
slåttervall, totalt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
slåttervall, första skörd
Fram till och med år 1997 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Statistik saknas för åren 1998-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
slåttervall, återväxt
Fram till och med år 1992 baserades statistiken på provtagningar i slåttervallarna. Skörd från betad återväxt ingår.
Statistik saknas för åren 1993-2001. Från och med år 2002 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna. Skörd från betad återväxt ingår inte från och med år 2002.
Uppgifterna avser skörd vid torrsubstanshalt 100 procent, vilket motsvarar vattenhalten 0 procent. Valluppgifterna för åren 1965-2017 har räknats om från 16,5 procents vattenhalt till 0 procents vattenhalt. Omräkningen är gjord på avrundade värden.
tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: vårraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: vårrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Statistik om hektarskördar saknas för åren 1993-1994. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Hektarskörd, kg per hektar , gröda: höstkorn
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårraps
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårrybs
Skörden baseras på uppgifter från Sveriges Oljeväxtintressenter Förening för åren 1965-1990 och uppgifter från Jordbruksverkets oljeväxtkontor för åren 1991-1992. Från och med 1995 inhämtas uppgifter om skörden direkt ifrån jordbrukarna.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: slåttervall, första skörd
Korrigering 2017-05-04: Data för 2002 har korrigerats.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: höstkorn
Ingår i skördestatistiken från och med år 1995. Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen av totalskörd för vårkorn.
tabellinnehåll: Totalskörd, ton , gröda: vårkorn
Fram till och med 1994 ingår höstkorn i redovisningen av totalskörd för vårkorn.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Gerda Ländell, SCB
+46 010-479 68 07
gerda.landell@scb.se

Ann-Marie Karlsson, Jordbruksverket
+46 036-15 59 33
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Enhet
Hektarskörd, kg per hektar:
kg per hektar
Totalskörd, ton:
ton
Datatyp
Hektarskörd, kg per hektar:
Flöde
Totalskörd, ton:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Hektarskörd, kg per hektar:
Nej
Totalskörd, ton:
Nej
Säsongsrensad
Hektarskörd, kg per hektar:
Nej
Totalskörd, ton:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0601L1