Statistikdatabasen
Jordbrukarhushållens inkomster efter driftsinriktning och inkomstslag. År 2000 - 2008
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

driftsinriktning Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

I samband med övergången från arealstöd till gårdsstöd år 2005 till följd av EU:s jordbruksreform ansökte betydligt fler jordbrukare än tidigare om stöd. Det ökade antalet ansökningar om arealbaserat stöd 2005 ledde till ett ökat antal företag i Lantbruksregistret. Förändringarna jämfört med tidigare år bör därför tolkas med försiktighet. Eftersom tillkommande företag var många, men i regel små, innebär det för Jordbrukarhushållens inkomster att inverkan på resultaten är störst för redovisningsgrupper där hushållen inte är indelade efter storlek (Hela riket, riksområden resp. åldersgrupper). Effekten är att jordbruksrelaterade variabler (t.ex. Inkomst av näringsverksamhet) i dessa grupper uppvisar lägre värden för 2005 än de annars skulle ha gjort, medan icke jordbruksrelaterade variabler (t.ex. Inkomst av tjänst) i regel fått ökade värden.

driftsinriktning
andra husdjur
Andra husdjur omfattar hushåll vid företag med någon av driftsinriktningarna Får och getter, Svin eller Fjäderfä.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-06-23
Kontakt
Monica Eidstedt, Jordbruksverket
+46 036-15 57 97
monica.eidstedt@jordbruksverket.se

Enhet
Jordbrukarhushållens inkomster, kr/hushåll:
kronor per hushåll
Datatyp
Jordbrukarhushållens inkomster, kr/hushåll:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Jordbrukarhushållens inkomster, kr/hushåll:
Nej
Säsongsrensad
Jordbrukarhushållens inkomster, kr/hushåll:
Nej
Skapad datum
2021-01-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0204A3