Statistikdatabasen
Intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

intäkts-/kostnadsslag Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigerad 2016-10-05
Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
tabellinnehåll: Intäkter och kostnader , typgrupp/storleksklass: riket, mjölk, 5600- standardtimmar
Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-28
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Intäkter och kostnader:
kronor per företag
Konfidensintervall +/-:
kronor per företag
Datatyp
Intäkter och kostnader:
Medel
Konfidensintervall +/-:
Medel
Pristyp
Intäkter och kostnader:
Löpande Priser
Konfidensintervall +/-:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Intäkter och kostnader:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Säsongsrensad
Intäkter och kostnader:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202D8