Statistikdatabasen
Genomsnittlig areal per företag efter typgrupp/storleksklass och arealanvändning. År 1996 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

arealanvändning Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
arealanvändning
brödsäd
Före 2002 var spannmål uppdelat på brödsäd och fodersäd, fr.o.m. 2002 är de sammanslagna till spannmål.
fodersäd
Före 2002 var spannmål uppdelat på brödsäd och fodersäd, fr.o.m. 2002 är de sammanslagna till spannmål.
spannmål
Före 2002 var spannmål uppdelat på brödsäd och fodersäd, fr.o.m. 2002 är de sammanslagna till spannmål.
ej utnyttjad åkermark
Ej utnyttjad åkermark redovisas ej efter 2001.
tabellinnehåll
Genomsnittlig areal
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är en stickprovsundersökning vilket betyder att varje tabelluppgift är behäftad med ett urvalsfel. I anslutning till varje redovisning anges den ungefärliga storleken av detta fel. Välj därför även tabelluppgiften Konfidensintervall, +/- (JEU). Felet anges i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Ett redovisat medelvärde om t.ex. 20 000 kronor omges av konfidensintervallet 7 000 kr. Detta betyder att intervallet 20 000 ± 3 500 (= 16 500-23 500) med 95 procents sannolikhet täcker det faktiska medeltalet. Redovisningen i tabellen motsvarar talet 3 500 i exemplet.
tabellinnehåll: Genomsnittlig areal , typgrupp/storleksklass: riket, mjölk, 5600- standardtimmar
Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-28
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Genomsnittlig areal:
hektar per företag
Konfidensintervall +/-:
hektar per företag
Datatyp
Genomsnittlig areal:
Medel
Konfidensintervall +/-:
Medel
Kalenderkorrigerad
Genomsnittlig areal:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Säsongsrensad
Genomsnittlig areal:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202A1