Statistikdatabasen
Arbetsinsats inom jord- och skogsbruk efter typgrupp/storleksklass och personalkategori. År 2005 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

personalkategori Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
personalkategori
summa timmar i jordbruk
Summa av arbetstid för huvudbrukare, medbrukare, anhöriga samt anställda i jordbruket.
summa timmar i skogsbruk
Summa av arbetstid för brukare, medbrukare, anhöriga samt anställda i skogsbruket.
tabellinnehåll: Arbetsinsats , typgrupp/storleksklass: riket, mjölk, 5600- standardtimmar
Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-28
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Arbetsinsats:
timmar per företag
Konfidensintervall +/-:
timmar per företag
Datatyp
Arbetsinsats:
Medel
Konfidensintervall +/-:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetsinsats:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Säsongsrensad
Arbetsinsats:
Nej
Konfidensintervall +/-:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202B5