Statistikdatabasen
Antal djur efter typgrupp/storleksklass och djurslag. År 1996 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

djurslag Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Korrigering 2017-05-25. Data avseende 2014 och 2015 har korrigerats.
tabellinnehåll
Antal djur
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är en stickprovsundersökning vilket betyder att varje tabelluppgift är behäftad med ett urvalsfel. I anslutning till varje redovisning anges den ungefärliga storleken av detta fel. Välj därför även tabelluppgiften Konfidensintervall, +/- (JEU). Felet anges i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Ett redovisat medelvärde om t.ex. 20 000 kronor omges av konfidensintervallet 7 000 kr. Detta betyder att intervallet 20 000 ± 3 500 (= 16 500-23 500) med 95 procents sannolikhet täcker det faktiska medeltalet. Redovisningen i tabellen motsvarar talet 3 500 i exemplet.
tabellinnehåll: Antal djur , typgrupp/storleksklass: riket, mjölk, 5600- standardtimmar
Uppgifterna för 2013 korrigerade 2015-03-12
Följande uppgift är korrigerad Riket mjölk över 5 600 timmar
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-28
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Antal djur:
antal djur per företag
Konfidensintervall, +/-:
antal djur per företag
Datatyp
Antal djur:
Medel
Konfidensintervall, +/-:
Medel
Kalenderkorrigerad
Antal djur:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Säsongsrensad
Antal djur:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202A8