Statistikdatabasen
Direktstöd till jordbruket efter typgrupp/storleksklass och stödtyp. År 1996 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

stödtyp

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Direktstöd till jordbruket
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är en stickprovsundersökning vilket betyder att varje tabelluppgift är behäftad med ett urvalsfel. I anslutning till varje redovisning anges den ungefärliga storleken av detta fel. Välj därför även tabelluppgiften Konfidensintervall, +/- (JEU). Felet anges i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Ett redovisat medelvärde om t.ex. 20 000 kronor omges av konfidensintervallet 7 000 kr. Detta betyder att intervallet 20 000 ± 3 500 (= 16 500-23 500) med 95 procents sannolikhet täcker det faktiska medeltalet. Redovisningen i tabellen motsvarar talet 3 500 i exemplet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-19
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Direktstöd till jordbruket:
kronor per företag
Konfidensintervall, +/-:
kronor per företag
Datatyp
Direktstöd till jordbruket:
Medel
Konfidensintervall, +/-:
Medel
Pristyp
Direktstöd till jordbruket:
Löpande Priser
Konfidensintervall, +/-:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Direktstöd till jordbruket:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Säsongsrensad
Direktstöd till jordbruket:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202A3