Statistikdatabasen
Arbetsförbrukning efter typgrupp/storleksklass, arbetsslag och personalkategori. År 1996 - 2001
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

typgrupp/storleksklass Markera minst ett värde

arbetsslag

Totalt 7 Valda

Sök

personalkategori

Totalt 4 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Arbetsförbrukning i timmar
Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) är en stickprovsundersökning vilket betyder att varje tabelluppgift är behäftad med ett urvalsfel. I anslutning till varje redovisning anges den ungefärliga storleken av detta fel. Välj därför även tabelluppgiften Konfidensintervall, +/- (JEU). Felet anges i form av ett 95-procentigt konfidensintervall. Ett redovisat medelvärde om t.ex. 20 000 kronor omges av konfidensintervallet 7 000 kr. Detta betyder att intervallet 20 000 ± 3 500 (= 16 500-23 500) med 95 procents sannolikhet täcker det faktiska medeltalet. Redovisningen i tabellen motsvarar talet 3 500 i exemplet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2005-01-19
Kontakt
Håkan Tegenrot, SCB
+46 010-479 60 83
hakan.tegenrot@scb.se

Jonas Hammarstrand, Jordbruksverket
+46 036-15 6245
statistik@jordbruksverket.se

Enhet
Arbetsförbrukning i timmar:
timmar per företag
Konfidensintervall, +/-:
timmar per företag
Datatyp
Arbetsförbrukning i timmar:
Medel
Konfidensintervall, +/-:
Medel
Kalenderkorrigerad
Arbetsförbrukning i timmar:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Säsongsrensad
Arbetsförbrukning i timmar:
Nej
Konfidensintervall, +/-:
Nej
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0202C7