Statistikdatabasen
Husdjur efter län/riket och djurslag. År 1981 - 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

djurslag Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

För åren 1996-1998, 2000-2002 och 2004 baseras statistiken på uppgifter från ett urval av företag. Uppgifterna är därmed behäftade med så kallade urvalsfel. Osäkra uppgifter har markerats med prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen.
region
03 Uppsala län
Fr o m 2007-01-01 utökas Uppsala län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
19 Västmanlands län
Fr o m 2007-01-01 minskar Västmanlands län med Heby kommun. Observera att länssiffrorna inte är jämförbara med länssiffrorna bakåt i tiden.
djurslag
hästar
Antalet hästar avser endast hästar vid jordbruksföretag, inklusive de hästar som uppstallats inom företaget, men som ägs av utomstående. Det redovisade antalet hästar motsvarar alltså inte det totala antalet hästar i regionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Saranda Daka, Jordbruksverket
+46 036-15 59 26
saranda.daka@jordbruksverket.se

Enhet
Husdjur:
antal
Referenstid
Husdjur:
Juni
Datatyp
Husdjur:
Stock
Kalenderkorrigerad
Husdjur:
Nej
Säsongsrensad
Husdjur:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0103L1