Statistikdatabasen
Husdjur efter kommun och djurslag. År 1981, 1985, 1989-1995, 1999, 2003- 2007
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

djurslag Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Orsak till att resultat helt saknas för vissa år är att undersökningen då var baserad på ett urval av företag. Resultat för slaktkycklingar och hästar finns endast vissa år.
region
0331 Heby
Fr o m 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
djurslag
hästar
Antalet hästar avser endast hästar vid jordbruksföretag, inklusive de hästar som uppstallats inom företaget, men som ägs av utomstående. Det redovisade antalet hästar motsvarar alltså inte det totala antalet hästar i regionen.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2008-09-12
Kontakt
Saranda Daka, Jordbruksverket
+46 036-15 59 26
saranda.daka@jordbruksverket.se

Enhet
Husdjur:
antal
Referenstid
Husdjur:
Juni
Datatyp
Husdjur:
Stock
Kalenderkorrigerad
Husdjur:
Nej
Säsongsrensad
Husdjur:
Nej
Skapad datum
2020-10-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Jordbruksverket
Matris
JO0103K2