Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Döda efter region, dödsorsak, ålder och kön. År 1969 - 1996

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
Ja
1998-03-16
Döda:
antal
Döda:
Flöde
Döda:
Nej
Döda:
Nej
Socialstyrelsen (SoS)
HS0301A1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Valfri variabel
Valfri variabel

Valda 0 Totalt 2

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan1969 , 1970 , 1971 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Antalet döda i dödsorsaksstatistiken kan avvika något från antalet döda i befolkningsstatistiken, beroende på att bearbetningen av sent inkomna dödsavier avbryts tidigare i befolkningsstatistiken. Olika åldersbegrepp innebär också att siffrorna inte överensstämmer.

dödsorsak

Dödsorsak klassificeras 1969–1986 enligt ICD8 och fr o m 1987 enligt ICD9. ICD-koden är summerad till 52 grupper, den s k Nordiska dödsorsakslistan, som används vid jämförelser mellan de nordiska länderna. Dödsorsak enligt nordiska listan är, trots klassifikationsbytet 1987, jämförbar över tiden.

ålder

Med ålder avses uppnådd ålder vid dödsfallet.