Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Utgifter för hushåll (0-79 år) (HUT) efter disponibel inkomst och utgiftsslag. (Urvalsundersökning.) År 2006 - 2009

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Marcus Vingren, SCB
+46 010-479 63 12
Ja
2010-12-08
Utgifter, kr/hushåll:
kr
Felmarginal för utgifter, ±:
kr
Andel av totala utgifter per hushåll:
procent
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
procentenheter
Beräknad populationsstorlek:
antal
Genomsnittligt antal personer:
antal
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
antal
Utgifter, kr/hushåll:
År
Felmarginal för utgifter, ±:
År
Andel av totala utgifter per hushåll:
År
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
År
Beräknad populationsstorlek:
År
Genomsnittligt antal personer:
År
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
År
Utgifter, kr/hushåll:
Medel
Felmarginal för utgifter, ±:
Medel
Andel av totala utgifter per hushåll:
Medel
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Medel
Beräknad populationsstorlek:
Medel
Genomsnittligt antal personer:
Medel
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Medel
Utgifter, kr/hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för utgifter, ±:
Löpande Priser
Andel av totala utgifter per hushåll:
Löpande Priser
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Löpande Priser
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
Utgifter, kr/hushåll:
Nej
Felmarginal för utgifter, ±:
Nej
Andel av totala utgifter per hushåll:
Nej
Felmarginal för andel av totala utgifter, ±:
Nej
Beräknad populationsstorlek:
Nej
Genomsnittligt antal personer:
Nej
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter:
Nej
SCB
HE0201AA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 7

Sökfält för att markera värden i listanförsta decilen , andra decilen , tredje decilen ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listantotala utgifterna , köpta livsmedel , bröd, spannmålsprodukter ,

Valda 0 Totalt 139

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Användandet av deciler är ett sätt att dela in hushållen efter disponibel inkomst. Den första decilen omfattar de 10 procent av hushållen som har lägst disponibel inkomst och så vidare.