Statistikdatabasen
Antal personer efter region och upplåtelseform. År 2017 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region Markera minst ett värde

upplåtelseform Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt utgår från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.
Uppgift saknas gäller de ungefär 3 procent av befolkningen som är folkbokförda i Sverige den 31/12 men som inte är folkbokförda på en lägenhet.
Statistiken är justerad för att undvika identifiering av personer i celler med små värden. I möjligaste mån har andra celler justerats för att totaluppgifter förblir oförändrade, men i vissa fall har detta inte varit möjligt.
Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Lovisa Sköld, SCB
+46 010-479 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson, SCB
+46 010-479 69 98
karin.rosen@scb.se

Enhet
Antal personer:
antal
Referenstid
Antal personer:
31 december
Datatyp
Antal personer:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer:
Nej
Skapad datum
2021-01-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004EF