Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Antal personer efter utländsk eller svensk bakgrund, boendeform, ålder och kön. År 2012 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Befolkningsstatistik, SCB
+46 010-479 60 10
Ja
2023-04-19
Antal personer:
antal
Antal personer:
31 december respektive år
Antal personer:
Stock
Antal personer:
Nej
Antal personer:
Nej
SCB
0000005T
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansmåhus, äganderätt , småhus, bostadsrätt , småhus, hyresrätt ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga åldrar , -9 år , 10-19 år ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

En person med utländsk bakgrund är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. En person med Svensk bakgrund är inrikes född med minst en inrikes född förälder. Tabellvärden som bygger på antal personer eller hushåll färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl. Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad boendestatistik för åren 2012–2015. Uppgift saknas gäller de ungefär 3 procent av befolkningen som är folkbokförda i Sverige den 31/12 men som inte är folkbokförda på en lägenhet.

boendeform

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt utgår från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över lägenheterna. Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Småhus och flerbostadshus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades 1930).. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren. Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

boendeform

I Övrigt boende ingår: Flerbostadshus med äganderätt (ägarlägenheter) Lägenheter i byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål, men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Här ingår även lägenheter där uppgift om lägenhetens upplåtelseform saknas.