Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, hushållstyp, boendeform och år

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Befolkningsstatistik, SCB
+46 010-479 60 10
Ja
2024-04-18
Genomsnittlig bostadsarea per person:
kvadratmeter
Genomsnittlig bostadsarea per person:
31 december
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Stock
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Nej
Genomsnittlig bostadsarea per person:
Nej
SCB
HE0111DJ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listanensamstående kvinnor -64 år utan barn , ensamstående kvinnor 65- år utan barn , ensamstående män -64 år utan barn ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansmåhus, äganderätt , småhus, bostadsrätt , småhus, hyresrätt ,

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2012 , 2013 , 2014 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Tabellvärden som bygger på antal personer eller hushåll färre än fem prickas/undertrycks (..) av sekretesskäl. Modellen att beräkna registerbaserad hushållsstatistik förändrades år 2016. I samband med det reviderades även tidigare publicerad boendestatistik för åren 2012–2015. Ett hushåll består av de personer som är folkbokförda på samma lägenhet. I samband med publiceringen av statistiken för 2020 korrigerades tidigare publicerad statistik för åren 2012–2019.

hushållstyp

I hushåll med barn är det yngsta barnet under 25 år. Det kan även finnas äldre barn i hushållet.

boendeform

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt utgår från fastighetens ägarförhållande och inte hur de boende förfogar över lägenheterna. Småhus med hyresrätt avser lägenheter som ägs av andra ägare än fysiska personer, dödsbon, bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Flerbostadshus med hyresrätt avser lägenheter som inte är ägarlägenheter och som ägs av andra ägare än bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar. Småhus och flerbostadshus med bostadsrätt avser lägenheter som ägs av bostadsrättsföreningar eller bostadsföreningar (en äldre boendeföreningsform som existerade innan bostadsrättslagen introducerades 1930).. Bostadsrätt innehåller även personer som hyr sin lägenhet av bostadsrättsförening eller hyr av bostadsrättsinnehavaren. Småhus med äganderätt avser lägenheter som ägs av fysiska personer eller dödsbon.

boendeform

I Övrigt boende ingår: Flerbostadshus med äganderätt (ägarlägenheter) Lägenheter i byggnader som inte huvudsakligen är avsedda för bostadsändamål, men ändå innehåller vanliga bostadslägenheter t.ex. byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion. Här ingår även lägenheter där uppgift om lägenhetens upplåtelseform saknas.

hushållstyp

övriga hushåll utan barn 0-24 år

Övriga hushåll är hushåll där det finns flera personer, men som det inte går att bilda någon av hushållstyperna ensamstående med barn eller sammanboende med eller utan barn av.

övriga hushåll med barn 0-24 år

Övriga hushåll är hushåll där det finns flera personer, men som det inte går att bilda någon av hushållstyperna ensamstående med barn eller sammanboende med eller utan barn av.

boendeform

specialbostad

En specialbostad är en bostad som är avsedd för studerande vid universitet eller högskola, för äldre eller funktionshindrade eller för vissa väl avgränsade grupper.