Statistikdatabasen
Andel av befolkningen per inkomstklass efter region. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.
Ekonomisk standard
Ekonomisk standard har hushållet som inkomstenhet och individen som analysenhet. Det betyder att alla hushållsmedlemmars disponibla inkomster summeras. Därefter justeras hushållets totala disponibla inkomst utifrån hushållets storlek och sammansättning och fördelas lika mellan hushållets medlemmar.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Kvartil 1, andel personer, procent:
andel
Kvartil 2, andel personer, procent:
andel
Kvartil 3, andel personer, procent:
andel
Kvartil 4, andel personer, procent:
andel
Medianvärde, tkr:
tusentals kronor
Medelvärde, tkr:
tusentals kronor
Antal personer totalt:
antal
Referenstid
Kvartil 1, andel personer, procent:
31 december respektive år
Kvartil 2, andel personer, procent:
31 december respektive år
Kvartil 3, andel personer, procent:
31 december respektive år
Kvartil 4, andel personer, procent:
31 december respektive år
Medianvärde, tkr:
31 december respektive år
Medelvärde, tkr:
31 december respektive år
Antal personer totalt:
31 december respektive år
Datatyp
Kvartil 1, andel personer, procent:
Stock
Kvartil 2, andel personer, procent:
Stock
Kvartil 3, andel personer, procent:
Stock
Kvartil 4, andel personer, procent:
Stock
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Kalenderkorrigerad
Kvartil 1, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 2, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 3, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 4, andel personer, procent:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Säsongsrensad
Kvartil 1, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 2, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 3, andel personer, procent:
Nej
Kvartil 4, andel personer, procent:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004D7