Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Inkomststruktur nettoinkomst efter region och kön. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2023-01-25
Medelvärde för samtliga, tkr:
tusentals kronor
Andel med inkomstslag, procent:
andel
Antal personer totalt:
antal
Medelvärde för samtliga, tkr:
31 december respektive år
Andel med inkomstslag, procent:
31 december respektive år
Antal personer totalt:
31 december respektive år
Medelvärde för samtliga, tkr:
Stock
Andel med inkomstslag, procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Medelvärde för samtliga, tkr:
Nej
Andel med inkomstslag, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Medelvärde för samtliga, tkr:
Nej
Andel med inkomstslag, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
SCB
000005FW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listanlöneinkomst , näringsinkomst med mera , inkomst av kapital ,

Valda 0 Totalt 17

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering. Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår. Nettoinkomst
Nettoinkomst är summan av en persons alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
Tabellen redovisar personer 20 år och äldre folkbokförda i Sverige 31/12 resp. år. De rikstäckande indelningarna DeSO (Demografiska statistikområden) och RegSO (Regionala statistikområden) gäller från 1 januari 2018 respektive 1 juni 2020 och följer läns- och kommungränserna. RegSO har skapats genom att aggregera DeSO. Ytterligare information om DeSO och RegSO finns på SCB:s webbplats.
Mellan 2014 och 2015 sker en förändring i den metod som används för att koppla personer till ett visst DeSO. Före 2015 användes fastighetskoordinater, medan adresskoordinater används 2015 och efterföljande år. Denna förändring innebär att det blir ett mindre tidsseriebrott i statistiken för DeSO respektive RegSO mellan 2014 och 2015.
Uppdatering 2021-07-02:

Två RegSO har bytt beteckning. RegSO Dala-Järna med RegSOkod 2021R001 har bytt beteckning till Vansbro västra landsbygd.

RegSO Vansbro västra landsbygd med RegSOkod 2021R003 har bytt beteckning till Dala-Järna.

Uppdateringen gäller fr.o.m 2021-07-02.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.

tabellinnehåll

Andel med inkomstslag, procent

Andel med inkomstslag avser andel personer med värde större än noll.