Statistikdatabasen
Inkomststruktur nettoinkomst efter region och kön. År 2015 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

inkomstkomponent Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vissa personer går inte att placera geografiskt under kommunnivå. Dessa har fördelats på DeSO i centralorter inom kommunen för att undvika identifiering.
Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.
Nettoinkomst
Nettoinkomst är summan av en persons alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
Tabellen redovisar personer 20 år och äldre folkbokförda i Sverige 31/12 resp. år.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-05-08
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Petter Lundberg, SCB
+46 010-479 60 15
petter.lundberg@scb.se

Enhet
Medelvärde för samtliga, tkr:
tusentals kronor
Andel med inkomstslag, procent:
andel
Antal personer totalt:
antal
Referenstid
Medelvärde för samtliga, tkr:
31 december respektive år
Andel med inkomstslag, procent:
31 december respektive år
Antal personer totalt:
31 december respektive år
Datatyp
Medelvärde för samtliga, tkr:
Stock
Andel med inkomstslag, procent:
Stock
Antal personer totalt:
Stock
Kalenderkorrigerad
Medelvärde för samtliga, tkr:
Nej
Andel med inkomstslag, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde för samtliga, tkr:
Nej
Andel med inkomstslag, procent:
Nej
Antal personer totalt:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004DB