Statistikdatabasen
Varaktighet i inkomstgrupp, nettoinkomst. Period 2000-2000 - 2013-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

inkomstgrupp Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

redovisningsgrupp Markera minst ett värde

kön

Totalt 3 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Nettoinkomst
Nettoinkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Skillnaden mellan nettoinkomst och disponibel inkomst är att den disponibla inkomsten avser hushållets inkomst. Nettoinkomsten visar den enskilda personens inkomst, alltså vad den enskilda personen bidrar med till hushållets disponibla inkomst.
Ålder
Redovisningen av ålder utgår från personernas ålder vid startåret av respektive period.
Personer kvar i inkomstgrupp
Personer kvar i inkomstgrupp avser personer som är kvar i den inkomstgrupp personen befann sig i vid periodens början. Det innebär att personen inte ska ha lämnat sin initiala startgrupp under aktuell mätperiod för att ingå i beräkningarna.
Inkomstgrupp
Populationen delas in i tio lika stora grupper sorterade efter stigande inkomst. Exempelvis innebär decil 1 att personen tillhör de tio procent av befolkningen med lägst inkomster, och decil 10 innebär att personen tillhör de tio procent med högst inkomster.
Inkomstgrupp avser den decil personen befinner sig i vid respektive periods början.
Period
Första året i perioden avser startår och sista året avser periodens slutår. Exempelvis avser perioden 2000-2000 endast år 2000, medan perioden 2000-2005 avser just de aktuella åren.
Födelseregion Födelseland är grupperat till världsdelar eller dylikt i redovisningen. Grupperingen utgår från gällande indelning under statistikens senast aktuella år. Europa exkl. EU28 och Norden inkluderar personer födda i Sovjetunionen. I Nordamerika ingår även Mellanamerika och i Oceanien ingår bland annat Australien och Nya Zeeland.
Utbildningsnivå
Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk Utbildningsnomenklatur (SUN).
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Antal personer kvar i inkomstgrupp:
antal personer
Andel personer kvar i inkomstgrupp:
procent
Referenstid
Antal personer kvar i inkomstgrupp:
Redovisningsperiod
Andel personer kvar i inkomstgrupp:
Redovisningsperiod
Datatyp
Antal personer kvar i inkomstgrupp:
Stock
Andel personer kvar i inkomstgrupp:
Stock
Kalenderkorrigerad
Antal personer kvar i inkomstgrupp:
Nej
Andel personer kvar i inkomstgrupp:
Nej
Säsongsrensad
Antal personer kvar i inkomstgrupp:
Nej
Andel personer kvar i inkomstgrupp:
Nej
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001D0