Statistikdatabasen
Långsiktiga inkomster, fördelning inkomster (fraktiler) efter region. Period 2011-2012 - 2017-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region Markera minst ett värde

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

spridningsmått Markera minst ett värde

period Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.

Medelvärde och gränsvärde avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period.

Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Gränsvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel av inkomstsumma, procent:
procent
Referenstid
Gränsvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel av inkomstsumma, procent:
Kalenderår
Datatyp
Gränsvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel av inkomstsumma, procent:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Säsongsrensad
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004EA