Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Långsiktiga inkomster, fördelning inkomster (fraktiler) efter region. Period 2011-2012 - 2019-2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2022-03-24
Gränsvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel av inkomstsumma, procent:
procent
Gränsvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel av inkomstsumma, procent:
Kalenderår
Gränsvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel av inkomstsumma, procent:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000004EA
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011-2012 , 2011-2013 , 2011-2014 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.

Medelvärde och gränsvärde avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period.

Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.