Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Långsiktiga inkomster, indikatorer inkomstfördelning efter region. Period 2011-2012 - 2019-2020

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2022-03-24
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Gini-koefficient:
koefficient
Shorrocks Mobility Index (SMI):
index
Låg ekonomisk standard, procent:
procent
Hög ekonomisk standard, procent:
procent
P80/P20:
kvot
P90/P10:
kvot
P95/P05:
kvot
P05/P50:
kvot
P10/P50:
kvot
P20/P50:
kvot
P80/P50:
kvot
P90/P50:
kvot
P95/P50:
kvot
Antal personer:
antal
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Gini-koefficient:
Kalenderår
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Kalenderår
Låg ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Hög ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
P80/P20:
Kalenderår
P90/P10:
Kalenderår
P95/P05:
Kalenderår
P05/P50:
Kalenderår
P10/P50:
Kalenderår
P20/P50:
Kalenderår
P80/P50:
Kalenderår
P90/P50:
Kalenderår
P95/P50:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Gini-koefficient:
Stock
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Stock
Låg ekonomisk standard, procent:
Stock
Hög ekonomisk standard, procent:
Stock
P80/P20:
Stock
P90/P10:
Stock
P95/P05:
Stock
P05/P50:
Stock
P10/P50:
Stock
P20/P50:
Stock
P80/P50:
Stock
P90/P50:
Stock
P95/P50:
Stock
Antal personer:
Stock
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000004DZ
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011-2012 , 2011-2013 , 2011-2014 ,

Valda 1 Totalt 45

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.

Medelvärde och median avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period.

Shorrocks Mobility Index (SMI)
Shorrocks mobilitetsindex redovisas här i procent och anger inkomströrligheten i en population genom att mäta utjämningen av inkomstspridningen när referensperioden förlängs. Indexet antar ett värde mellan 0 och 100, där noll innebär ingen rörlighet alls och 100 innebär maximal rörlighet.

Gini-koefficient
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är dubbelt så hög som medianvärdet för riket.

Percentilkvoter
Visar förhållandet mellan olika percentiler i inkomstfördelningen. Kvoten mellan t. ex. P90 och P10 (P90/P10) redovisar det relativa avståndet mellan dessa inkomster.

Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.