Statistikdatabasen
Långsiktiga inkomster, indikatorer inkomstfördelning efter region. Period 2011-2012 - 2017-2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

region Markera minst ett värde

inkomstslag Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

period Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.

Medelvärde och median avser årssnittet för den sammanlagda inkomsten under vald period.

Shorrocks Mobility Index (SMI)
Shorrocks mobilitetsindex redovisas här i procent och anger inkomströrligheten i en population genom att mäta utjämningen av inkomstspridningen när referensperioden förlängs. Indexet antar ett värde mellan 0 och 100, där noll innebär ingen rörlighet alls och 100 innebär maximal rörlighet.

Gini-koefficient
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.

Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket.

Hög ekonomisk standard
Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard (disponibel inkomst per k.e.) är dubbelt så hög som medianvärdet för riket.

Percentilkvoter
Visar förhållandet mellan olika percentiler i inkomstfördelningen. Kvoten mellan t. ex. P90 och P10 (P90/P10) redovisar det relativa avståndet mellan dessa inkomster.

Disponibel inkomst per k.e.
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar och avser hushållets disponibla inkomst. Redovisningen görs både inklusive och exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.

Inkomsten är ekvivalerad, vilket innebär att hushållets disponibla inkomst justeras för hushållets försörjningsbörda med hjälp av ett viktsystem. Redovisningen avser disponibel inkomst per k.e. för personer.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-04-23
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Gini-koefficient:
koefficient
Shorrocks Mobility Index (SMI):
index
Låg ekonomisk standard, procent:
procent
Hög ekonomisk standard, procent:
procent
P80/P20:
kvot
P90/P10:
kvot
P95/P05:
kvot
P05/P50:
kvot
P10/P50:
kvot
P20/P50:
kvot
P80/P50:
kvot
P90/P50:
kvot
P95/P50:
kvot
Antal personer:
antal
Referenstid
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Gini-koefficient:
Kalenderår
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Kalenderår
Låg ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
Hög ekonomisk standard, procent:
Kalenderår
P80/P20:
Kalenderår
P90/P10:
Kalenderår
P95/P05:
Kalenderår
P05/P50:
Kalenderår
P10/P50:
Kalenderår
P20/P50:
Kalenderår
P80/P50:
Kalenderår
P90/P50:
Kalenderår
P95/P50:
Kalenderår
Antal personer:
Kalenderår
Datatyp
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Gini-koefficient:
Stock
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Stock
Låg ekonomisk standard, procent:
Stock
Hög ekonomisk standard, procent:
Stock
P80/P20:
Stock
P90/P10:
Stock
P95/P05:
Stock
P05/P50:
Stock
P10/P50:
Stock
P20/P50:
Stock
P80/P50:
Stock
P90/P50:
Stock
P95/P50:
Stock
Antal personer:
Stock
Pristyp
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Säsongsrensad
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Gini-koefficient:
Nej
Shorrocks Mobility Index (SMI):
Nej
Låg ekonomisk standard, procent:
Nej
Hög ekonomisk standard, procent:
Nej
P80/P20:
Nej
P90/P10:
Nej
P95/P05:
Nej
P05/P50:
Nej
P10/P50:
Nej
P20/P50:
Nej
P80/P50:
Nej
P90/P50:
Nej
P95/P50:
Nej
Antal personer:
Nej
Bastid
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000004DZ