Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Fördelning inkomster för hushåll (fraktiler) efter region. År 2011 - 2021

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2023-01-25
Gränsvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, tkr:
tkr
Andel av inkomstsumma, procent:
procent
Gränsvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Andel av inkomstsumma, procent:
Kalenderår
Gränsvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, tkr:
Stock
Andel av inkomstsumma, procent:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Gränsvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Andel av inkomstsumma, procent:
Nej
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000006T1
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 11

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Populationen är bl. a. avgränsad till så kallade helårshushåll, vilket avser hushåll där de vuxna i hushållet varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut. Läs mer om avgränsningarna i statistikens kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats.

Redovisningen avser inkomster för hushåll, där respektive hushållsmedlems inkomster summeras för att erhålla hushållets inkomst. Observera att hushåll med fler personer tenderar att återfinnas högre upp i inkomstfördelningen då det är fler personer som bidrar till hushållets summerade inkomster.

Samtliga inkomster är fastprisberäknade till senaste redovisningsår.
Inkomstslag
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Faktorinkomst är summan av löneinkomst- och företagarinkomst, inkomst från fåmansföretag samt kapitalinkomst.

Inkomsterna redovisas både inklusive respektive exklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration.