Till toppen
The 3 steps are Choose table, Choose variable and Show result. You are currently at Välj variabel

Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder. År 2011 - 2022

Logotyp för officiell statistik

Välj variabler

Dokumentation av statistiken
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
Inkomststatistik, SCB
+46 .
Peter Gärdqvist, SCB
+46 010-479 67 85
Ja
2024-01-23
Medelvärde, tkr:
tkr
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
procent
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
procent
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Kalenderår
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Kalenderår
Medelvärde, tkr:
Stock
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Stock
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Stock
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
SCB
000006SW
Nu har du hamnat på en sida där du ska välja variabler och värden för dessa.
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Valfri variabel
Sökfält för att markera värden i listansamtliga hushåll , ensamstående utan barn , ensamstående kvinnor utan barn ,

Valda 0 Totalt 15

Valfri variabel
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan18+ år , 18-29 år , 30-49 år ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Viktiga fotnoter

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter. Hushållstyp
Hushållstyp anger hushållets sammansättning.
Medelvärde, procent av samtliga resp. Medianvärde, procent av samtliga avser medelvärde resp. medianvärde för olika grupper redovisat som beloppets storlek i procent av beloppet för gruppen Samtliga hushåll (på riksnivå). Som exempel betyder 126 % att beloppet är 26 procent högre än beloppet för Samtliga hushåll på riksnivå och 83 % betyder att beloppet är 17 procent lägre än beloppet för Samtliga hushåll på riksnivå. Populationen är bl. a. avgränsad till så kallade helårshushåll, vilket avser hushåll där de vuxna i hushållet varit folkbokförda i Sverige vid såväl årets början som dess slut. Läs mer om avgränsningarna i statistikens kvalitetsdeklaration på SCB:s webbplats. Statistiken redovisas från och med inkomstår 2011 inklusive löne- och pensionsinkomster från övriga nordiska länder. I samband med publiceringen av inkomstår 2020 reviderades statistik för åren 2011–2019.
Omfattningen av de totala inkomsterna från övriga Norden varierar över tid. För åren 2011–2014 är täckningen sämre än för senare år, vilket till stor del beror på brister i data från Norge. För 2011 saknas i princip inkomster från Norge. För år 2012–2014 är makrobeloppet för Norge ungefär hälften av beloppet för 2015.
Ytterligare information finns i statistikens kvalitetsdeklaration.
För statistik baserad på undersökningen Inkomster och skatter tas, från och med publiceringen av inkomster avseende 2021, hänsyn till att barn till föräldrar som inte lever tillsammans kan dela sitt boende mellan föräldrarna, så kallat växelvis boende. I samband med publiceringen av inkomstår 2021 reviderades statistiken för år 2011–2020. Läs mer om förändringen och hur statistiken påverkas i statistikens kvalitetsdeklaration. Ålder avser referenspersonen i hushållet. Referensperson definieras som den vuxna i hushållet med högst sammanräknad förvärvsinkomst.