Statistikdatabasen
Disponibel inkomst för hushåll efter region, hushållstyp och ålder. År 2011 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

hushållstyp

Totalt 15 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Medelvärde, procent av samtliga resp. Medianvärde, procent av samtliga avser medelvärde resp. medianvärde för olika grupper redovisat som beloppets storlek i procent av beloppet för gruppen Samtliga hushåll (på riksnivå). Som exempel betyder 126 % att beloppet är 26 procent högre än beloppet för Samtliga hushåll på riksnivå och 83 % betyder att beloppet är 17 procent lägre än beloppet för Samtliga hushåll på riksnivå.
tabellinnehåll
Medelvärde, tkr
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Medelvärde, tkr
Hushållstyp Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Ensamstående med barn 0-19 år: Ensamstående med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år: Ensamstående med minst en person 20-29 år med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Sammanboende: Sammanboende avser personer som är gifta/registrerade partner alternativt sambo. Med sambo avses personer som inte är gifta/registrerade partner men boende tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Av personer folkbokförda i samma fastighet och lägenhet med gemensamma barn bildas sambopar. För att bilda sambopar av personer utan gemensamma barn används en modell utifrån nedanstående kriterier: Personerna är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet. Personerna är minst 18 år. Personerna är av olika kön. Ålderskillnaden mellan personerna är mindre än 15 år. Personerna är inte nära släkt. Endast ett möjligt sambopar kan bildas inom hushållet. Sammanboende med barn 0-19 år: Sammanboende med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år: Sammanboende med minst en person 20-29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Övriga hushåll: Hushåll som inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende räknas som övriga hushåll. Med barn avses personer 0-19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.
Medianvärde, tkr
Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. Redovisningen är inklusive kapitalvinst/kapitalförlust, det vill säga den vinst/förlust som uppkommer vid försäljning (realisering) av tillgångar, t.ex. aktier, fonder eller fastigheter.
Medianvärde, tkr
Hushållstyp Hushållstyp anger hushållets sammansättning. Ensamstående med barn 0-19 år: Ensamstående med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Ensamstående med kvarboende unga vuxna 20-29 år: Ensamstående med minst en person 20-29 år med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till referenspersonen i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Sammanboende: Sammanboende avser personer som är gifta/registrerade partner alternativt sambo. Med sambo avses personer som inte är gifta/registrerade partner men boende tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Av personer folkbokförda i samma fastighet och lägenhet med gemensamma barn bildas sambopar. För att bilda sambopar av personer utan gemensamma barn används en modell utifrån nedanstående kriterier: Personerna är folkbokförda på samma fastighet och lägenhet. Personerna är minst 18 år. Personerna är av olika kön. Ålderskillnaden mellan personerna är mindre än 15 år. Personerna är inte nära släkt. Endast ett möjligt sambopar kan bildas inom hushållet. Sammanboende med barn 0-19 år: Sammanboende med minst ett barn 0-19 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet samt i förekommande fall även personer 20 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Sammanboende med kvarboende unga vuxna 20-29 år: Sammanboende med minst en person 20-29 år med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet, samt i förekommande fall även personer 30 år eller äldre med en förälder–barn–relation till någon av referenspersonerna i hushållet. En förälder–barn–relation skapas om en person är biologisk förälder, adoptivförälder, vårdnadshavare eller ”Annan person” till någon i hushållet. Övriga hushåll: Hushåll som inte kan klassas som ensamstående eller sammanboende räknas som övriga hushåll. Med barn avses personer 0-19 år, oavhängigt en förälder–barn–relation till någon annan person i hushållet.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-29
Kontakt
Johan Lindberg, SCB
+46 010-479 60 64
johan.lindberg@scb.se

Hans Heggemann, SCB
+46 010-479 68 10
hans.heggemann@scb.se

Enhet
Medelvärde, tkr:
tkr
Medianvärde, tkr:
tkr
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
procent
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
procent
Referenstid
Medelvärde, tkr:
Kalenderår
Medianvärde, tkr:
Kalenderår
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Kalenderår
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Kalenderår
Datatyp
Medelvärde, tkr:
Stock
Medianvärde, tkr:
Stock
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Stock
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Stock
Pristyp
Medelvärde, tkr:
Fasta Priser
Medianvärde, tkr:
Fasta Priser
Kalenderkorrigerad
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Säsongsrensad
Medelvärde, tkr:
Nej
Medianvärde, tkr:
Nej
Medelvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Medianvärde, procent av samtliga hushåll:
Nej
Bastid
Medelvärde, tkr:
senast redovisat år
Medianvärde, tkr:
senast redovisat år
Skapad datum
2020-11-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000KD